Uczestnicy

Obiekty historyczne
Miniatura obrazu

Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra

Pełna nazwa Inwestycji:

Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra 

Zgłaszający:

Gmina Góra

ul. Adama Mickiewicza 1

56-200 Góra

Inwestor:

Gmina Góra

ul. Adama Mickiewicza 1,

56-200 Góra 

Generalny wykonawca:

 BBI Budownictwo Sp. z o.o., ul. Tarnobrzeska 2/2, 53-404 Wrocław

Projektant:

 Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak Sp. z o.o., ul. Bema 11b, 64-100 Leszno

Okres prac:

 

Lokalizacja:

ul. Głogowska, 56-200 Góra 

Wartość inwestycji:

756 291,25 zł 

 

Zakres wykonanych prac obejmował:

- naprawę schodów, stropów, polegającą na wymianie zniszczonych belek stropowych i desek poszycia podłóg,

- wymianę na wszystkich kondygnacjach podłogi z desek sosnowych i wykonanie nowych podłóg z desek dębowych,

- oczyszczenie z kurzu i pajęczyn całej powierzchni murów,

- remont istniejących drzwi wejściowych,

- likwidacja całej istniejącej instalacji elektrycznej z usunięciem starych przewodów i uzupełnieniem ubytków w murach i spoinach po starej instalacji,

- wykonanie nowej natynkowej instalacji oświetlenia ogólnego i gniazd, z nowymi oprawami,

- wykonanie instalacji oświetlenia przejścia w tunelu, umieszczonej w nawierzchni ulicy,

- wykonanie na drogach ewakuacyjnych instalacji oświetlenia awaryjnego,

- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru z wyprowadzeniem na zewnątrz sygnalizacji świetlno-akustycznej,

- remont instalacji zegarowej, polegający na pozostawieniu starego mechanizmu, wykonanie nowych tarcz zegarowych wraz ze wskazówkami. Zamontowanie czterech nowych mechanizmów napędzających wskazówki na każdej tarczy, sterowanych radiowo i regulowanych elektronicznie,

- wymianę na nowe wewnątrz okiennic z żaluzjami, na poziomie 6,

- naprawę drewnianych okien na poziomie 5, polegająca na uzupełnieniu szyb, szprosów oraz dorobienie dwóch skrzydeł jednoramowych dopasowanych do istniejących ościeżnic,

- w otworach okiennych na poziomie 2, 3 i 4 wykonanie i osadzenie nowych okien stalowych stałych,

- wymiane pokrycia dachowego,

- wymianę instalacji odgromowej,

- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i konserwację zawnętrznego lica elewacji wieży,

- montaż urządzenia do odtwarzania hejnału,

- montaż urządzeń do wybijania godzin poprzez uderzenia w dzwony - dwa mechanizmy,

- zwieńczenie szczytu budynku Wieży - nowa iglica z odrestaurowaną kulą (bulą),

- odrestaurowanie postaci latarnika,

- hydrofobizację,

- zamontowanie w czterech okanch na 7 kondygnacji balustrad za szkła organicznego zabezpieczających zwiedzających przed wypadnięciem.

Przed remontem:

Po remoncie:

 

                      

 

 


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach