Uczestnicy

Mieszkalne
Miniatura obrazu

Głęboka kompleksowa termomodernizacja 12 budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT w Złotoryi

Pełna nazwa Inwestycji:

Głęboka kompleksowa termomodernizacja 12 budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT w Złotoryi 

Zgłaszający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa AGAT

ul. Słowackiego 2

59-500 Złotoryja 

Inwestor:

Spółdzielnia Mieszkaniowa AGAT

ul. Słowackiego 2

59-500 Złotoryja 

Generalny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KONOPKA - Franciszek Konopka

ul. Jana Styki 3

64-100 Leszno

Projektant:

1. Pracownia Projektowa Elżbieta Cisło-Grzybowska, ul. Rynek 9, 59-220 Legnica

2. Pracownia Projektowa AFORMA Aleksandra Kulbas-Leśniak, ul. Chyły 8, 59-220 Legnica

Okres prac:

 VIII 2017 r. - XI 2018 r.

Lokalizacja:

Zasoby SM AGAT Złotoryja - w Złotoryi w Raciborowicach Górnych k. Bolesławca

Wartość inwestycji:

 8 100 000,00 zł

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa AGAT w Złotoryi została beneficjemntem dotacji w wysokości 4,5 mln zł w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i zlożonych 3 wniosków. Dotacja - środki pochodzące z Unii Europejskiej - dotyczyła ''Głębokiej kompleksowej termomodernizacji'' 12 budynków w zasobach spółdzielni w Złotoryi i Raciborowicach i wynosiła ok. 54% kosztów przedsięwzięć. Prace termomodernizacyjne były realizowane w latach 2017/2018. Realizowany program termomodernizacji budynków w spółdzielni został już zrealizowany dla 25 budynków, co stanowi 70% zasobów spółdzielni.

W ramach głębokiej termomodernizacji budynków zastosowano nowoczesne technologie i wykonano:

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystką elewacji,

- docieplenie stropodachów,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnyc,

- modernizacji instalacji c.o. - montaż zaworów podpionowych, wymiana na nowoczesne termostaty przygrzejnikowe, pozwalające na zachowanie minimalnej temperatury 16 st C,

- montaż nawiewników w oknach lokali w celu usprawnienia systemu wentylacji,

- wymiana oświetlenia na lapmy LED na klatkach schodowych,

- montaż lamp solarnych nad wejściami do budynków (wiatrołapy),

- montaż usprawnień dla niepełnosprawnych,

- montaż systemu monitorowania za pomocą stacji pogodowej.

Projekt obejmował także edukację Członków Spółdzielni i osób stale korzystających z budynków, w zakresie efektów technicznych (modernizacja budynków), ekonomicznych (zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i lokali), estetycznych (zadowolenie mieszkańców), zastosowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, korzystania ze stacji pogodowej, wpływu na ochronę środowiska i redukcję CO2 do atmosfery. 

Realizacja głębokiej termomodernizacji budynków przyczyniła się do zrównoważonego rozwoju, pozwoliła na przeciwdziałanie degradacji środowiska, a mieszkańcom na życie w warunkach jakie są dziś standardem dla mieszkańców Unii Europejskiej. Konkursy na pozyskanie dotacji były ogłoszone przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Staliśmy się beneficjentem, przeszlismy 3 etapy weryfikacji i oceny wniosków: techniczny, formalny i merytoryczny.

Zakwalifikowaliśmy się do grona zwycięzców, wygraliśmy dotacje na poziomie 54% kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Największymi zwycięzcami zostali jednak Członkowie Spółdzielni i użytkownicy lokali, którzy bezpośrednio skorzystali z pomocy publicznej, co zwolniło tych lokatorów z obciąż ania ich znaczną część kosztów termomodernizacji. 

                           

                           

                           

                           

                           

                           


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach